TIOP-3.1.1-09/1-2009 hírek

Átadáshoz közelít a beruházás

A TIOP- 3.1.1-09/1-2009-003 azonosítószámú Európai Uniós projekt keretében megvalósult Debrecenben a Fokos utcai központi képzőhely felújítása. A beruházás átadása 2012. szeptember 20. napján történik, az átadás után a szakképzésben részt vevő diákok már a legmodernebb környezetben sajátíthatják el a különböző szakmák ismeretét.

Az iskola ünnepélyes átadását Kósa Lajos, Debrecen Megyei Jogú Város polgármestere tartja, az átadás után a meghívottak, és a sajtó képviselői számára a megvalósult komplexumot bemutatják.

A projekt tervezése során előtérbe került a hazai szakképzési rendszer évtizedek óta ismert problémája, hogy a különböző szakmák oktatása elégtelen, vagy nem korszerű környezetben, és anyagismerettel történik. A most átadásra kerülő képzőhely a gondos projekttervezésnek köszönhetően nem kizárólag a szakképzési rendszer évtizedekben mérhető lemaradását szünteti meg regionális szinten, hanem utat mutat a jövő technológiáinak megismeréséhez is.

A beruházás során a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos széleskörű ismeretanyagot teljes gyakorlati háttérrel, napjaink piacvezető technológiai rendszereinek a bemutatásával valósítja meg. Innovatív módon az iskola épülete, és udvara is a szakképzés szolgálatába állt, mivel a napelemes, napkollektoros fűtési rendszerek az épület tetőszerkezetén, a szélenergiát hasznosító szélkerék az udvaron, a geotermikus energiát hasznosító rendszerek pedig az udvar terepszintje alatt kerültek elhelyezésre.

A képzőhely az informatika napjainkban betöltött szerepét kiemelve magas szintű, korszerű oktatási, képzési lehetőségeket kínál, előtérbe helyezve a különböző szakmák gyakorlati alkalmazásánál is megfigyelhető informatikai térhódítást.

A program az Új Széchenyi Terv keretében valósul meg, a projekt teljes költsége 999.821.990 forint. 

mo_megujul

Tankonyha, informatikai oktatótermek, jól felszerelt gépészeti oktatás

A TIOP- 3.1.1-09/1-2009-003 azonosítószámú Európai Uniós projekt keretében zajlik Debrecenben a Fokos utcai központi képzőhely felújítása. A hamarosan befejeződő beruházás után szeptemberben a szakképzésben részt vevő diákok már a legmodernebb környezetben sajátíthatják el a különböző szakmák ismeretét.

A felújítás során kialakításra került egy komplex tankonyha, ahol a HACCP követelményrendszerének mindenben megfelelő környezetben és eszközök segítségével sajátíthatják el a szakács, felszolgáló, cukrász, pék szakmák ismeretanyagát. Az iskola elvégzése után pedig teljes elméleti és gyakorlati tudás birtokában jelenhetnek meg a munkaerőpiacon.

Kialakításra kerültek informatikai képzési helyek, ahol a napjainkban szükséges és használt, felhasználói csúcsszínvonalat jelentő hardver környezetben zajlik majd az oktatás. A képzés során a sokrétű rendszerismeret oktatás segítségével különböző operációs rendszerek, felhasználói programok használható, gyakorlati ismeretét szerezhetik meg diákok. A mindennapi életünket szervesen átszövő informatikai ismeretek oktatása nem csak önálló szakmákat ad a képzésben részt vevő fiatalok számára, hanem a más szakirányú képzésekkel kapcsolatos tudásanyag korszerű alkalmazását is elősegíti.

A központi képzőhely 2012. szeptemberi átadása után a magyarországi szakképzés több évtizedes problémájának a megoldásában történik jelentős előrelépés. A szakképző oktatás műszaki- infrastrukturális elavultsága régóta ismert probléma. Továbbá a szakmát szerző fiatalok által megszerzett nem az adott kornak megfelelő szakmai ismeretek jelentősen megnehezítették a munkaerőpiacon történő alkalmazhatóságukat, illetve a munkahelyszerzés esélyeit korlátozták. A Fokos utcai központi képzőhely átadásával ezen problémák megoldásában születik egy előremutató koncepció.

A program az Új Széchenyi Terv keretében valósul meg, a projekt teljes költsége 999.821.990 forint. 

mo_megujul

Megújiló energiaforrás oktatóközpont Debrecenben

napelemA TIOP- 3.1.1-09/1-2009-003 azonosítószámú Európai Uniós projekt keretében zajlik Debrecenben a Fokos utcai képzőhely felújítása. A felújítás során előtérbe kerül a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos ismeretanyagok oktatása. A kiépítésre kerülő napelemes rendszerek 3, eltérő műszaki megoldású rendszerből állnak, ahol a tanulóknak lehetőségük nyílik majd a különböző rendszerek megismerésére, összehasonlításra is. A megtermelt elektromos energia a közhasználatú elektromos hálózatba kerül betáplálásra, speciális inverterek segítségével. Továbbá a képzési központban tanuló diákok magas szintű, a kor követelményeinek mindenben megfelelő szakmai képzési programokban vehetnek majd részt, ahol az elméleti ismeretek elsajátításán túl tényleges gyakorlati tapasztalatokat is szerezhetnek.

A kialakításra kerülő szakmai képzési központ jelentős előrelépés a szakmai oktatás területén, a jövőben itt képzettséget szerző diákok a munkaerőpiacon képzett, felkészült, széleskörű ismeretanyaggal rendelkező szakemberként jelenhetnek meg.

A program az Új Széchenyi Terv keretében valósul meg, a projekt teljes költsége 999.821.990 forint. 

mo_megujul

Fokos utcai képzőhely felújítása

felujitasA TIOP-3.1.1-09/1-2009-003 azonosítószámú Európai Uniós projekt keretében zajlik Debrecenben a Fokos utcai képzőhely felújítása. A felújítás során megvalósuló képzőhelyen középpontba kerül majd a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos ismeretek oktatása. A felújítás után az Alföld Térségi Integrált Szakképző Központban tanuló diákok a gyakorlatban sajátíthatják el a szél- és napenergia felhasználásával kapcsolatos gyakorlati ismereteket. Ennek köszönhetően az itt képzett szakemberek a jelen kor műszaki követelményeinek megfelelő tudás és gyakorlati ismeretek birtokában jelenhetnek meg a munkaerőpiacon. A projekt várható műszaki befejezése 2012. július vége.

A program az Új Széchenyi Terv keretében valósul meg, a projekt teljes költsége 999.821.990 forint. 


mo_megujul

További cikkeink...

2. oldal / 3

2

Széchenyi 2020

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_esza

Kapcsolat

Alföld Szakképző Nonprofit Közhasznú Kft.

4030 Debrecen, Fokos u. 12.
Tel.: (+3652) 437-311 • Fax: (+3652) 436-243
Email: info@alfoldszakkepzo.hu


Alföld Szakképző Nonprofit KK Kft. nagyobb térképen való megjelenítése