Tankonyha, informatikai oktatótermek, jól felszerelt gépészeti oktatás

A TIOP- 3.1.1-09/1-2009-003 azonosítószámú Európai Uniós projekt keretében zajlik Debrecenben a Fokos utcai központi képzőhely felújítása. A hamarosan befejeződő beruházás után szeptemberben a szakképzésben részt vevő diákok már a legmodernebb környezetben sajátíthatják el a különböző szakmák ismeretét.

A felújítás során kialakításra került egy komplex tankonyha, ahol a HACCP követelményrendszerének mindenben megfelelő környezetben és eszközök segítségével sajátíthatják el a szakács, felszolgáló, cukrász, pék szakmák ismeretanyagát. Az iskola elvégzése után pedig teljes elméleti és gyakorlati tudás birtokában jelenhetnek meg a munkaerőpiacon.

Kialakításra kerültek informatikai képzési helyek, ahol a napjainkban szükséges és használt, felhasználói csúcsszínvonalat jelentő hardver környezetben zajlik majd az oktatás. A képzés során a sokrétű rendszerismeret oktatás segítségével különböző operációs rendszerek, felhasználói programok használható, gyakorlati ismeretét szerezhetik meg diákok. A mindennapi életünket szervesen átszövő informatikai ismeretek oktatása nem csak önálló szakmákat ad a képzésben részt vevő fiatalok számára, hanem a más szakirányú képzésekkel kapcsolatos tudásanyag korszerű alkalmazását is elősegíti.

A központi képzőhely 2012. szeptemberi átadása után a magyarországi szakképzés több évtizedes problémájának a megoldásában történik jelentős előrelépés. A szakképző oktatás műszaki- infrastrukturális elavultsága régóta ismert probléma. Továbbá a szakmát szerző fiatalok által megszerzett nem az adott kornak megfelelő szakmai ismeretek jelentősen megnehezítették a munkaerőpiacon történő alkalmazhatóságukat, illetve a munkahelyszerzés esélyeit korlátozták. A Fokos utcai központi képzőhely átadásával ezen problémák megoldásában születik egy előremutató koncepció.

A program az Új Széchenyi Terv keretében valósul meg, a projekt teljes költsége 999.821.990 forint. 

mo_megujul

Széchenyi 2020

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_esza

Kapcsolat

Alföld Szakképző Nonprofit Közhasznú Kft.

4030 Debrecen, Fokos u. 12.
Tel.: (+3652) 437-311 • Fax: (+3652) 436-243
Email: info@alfoldszakkepzo.hu


Alföld Szakképző Nonprofit KK Kft. nagyobb térképen való megjelenítése