01_kodaly

 Kodály Zoltán Zeneművészeti Szak-

 középiskola és Zeneiskola - Alapfokú 

 Művészetoktatási Intézmény 

1967-től működik szakközépiskolaként. Ezt megelőzően, 1952-ig a középfokú zenei tanulmányaikat itt folytató fiatalok közismereti tanulmányaikat más középiskolában folytatták. Ez igen nagymértékű kettős terhelést jelentett.
Azonban egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a zenei gimnázium akkor tölti be feladatát, ha önálló intézménnyé alakul, amely az oktató és nevelőmunkát koncentráltan, a zenei szakemberképzés jegyében végzi, így alakult ki az a forma, amelyben iskolánk jelenleg is működik.
Meggyőződésünk szerint ez az iskolatípus teremt a legoptimálisabb feltételeket ahhoz, hogy a tanulók a magas szintű szakmai képzést és az emberi kiteljesedésükhöz szükséges általános műveltséget egyaránt megkapják.

Célunk a párhuzamos képzés keretében az általános műveltségi - közismereti - oktatással összehangolt, főtárgytanításon alapuló komplex zenei képzés megvalósítása.

03_iskola     02_iskola

  

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSI FORMÁK
Tagozatkód: 21

Párhuzamos művészeti képzés (közismereti és zenei) 5 éves.
Az iskola egyik jellegzetessége, hogy párhuzamos - szakmai és közismereti - képzést folytat. Ennek az a magyarázata, hogy a zenei képesség az egyik legkorábban megmutatkozó képességek egyike, amely az alapfokú művészeti oktatásra építve folyamatos fejlesztést igényel.
A 5/13. évfolyamon már csak zenei képzés folyik.
A szakirányú felsőoktatási intézmények nem írják elő a zeneművészeti szakközépiskolában szerezhető szakmai vizsgát felvételi követelményként, csak az érettségi vizsgát. Így tanulóinknak lehetőségük van arra, hogy tanulmányaikat a felsőoktatásban folytathassák az érettségi megszerzése után, vagy az 5/13. évfolyamon. Ez esetben szakmai vizsgát tehetnek.

04_eloadas     05_eloadas

  

SZAKMACSOPORT: MŰVÉSZET, KÖZMŰVELŐDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ
Oktatott szakmák OKJ szerint:

  • 54 212 04 0010 54 02  Klasszikus zenész (a hangszer megjelölésével- hegedű, mélyhegedű, gordonka, gordon, fuvola, oboa, klarinét, fagott, blockflöte, szaxofon, kürt, trombita, harsona, tuba, zongora, orgona, hárfa, gitár, ütő)
  • 54 212 04 0010 54 03 Magánénekes
  • 54 212 04 0010 54 04 Zeneelmélet-szolfézs
  • 54 212 04 0010 54 05 Zeneszerzés
  • 54 212 02 0010 54 01 Kántor-énekvezető
  • 54 212 02 0010 54 02 Kántor-kórusvezető
  • 54 212 02 0010 54 03 Kántor-orgonista
  • 54 212 05 0010 54 01 Népi énekes
  • 54 212 05 0010 54 02 Népzenész ( a hangszer megjelölésével )
  • 54 212 03 0010 54 02 Jazz zenész ( a hangszer megjelölésével) –engedélyezés alatt

  

06_eloadas     07_eloadas

08_eloadas     09_eloadas

 

3 éves , érettségi utáni szakképzés
Érettségire épülő kiegészítő szakképzés befejezése után szakmai vizsgabizonyítvány szerezhető, mely szakképesítést ad a fent megnevezett szakmákból.
Az oktatott szakmákról az iskolában kérhető felvilágosítás .

Külföldi növendékek képzése
Nem magyar állampolgárságú növendékek számára a Kt. 110.§ alapján tudjuk a képzést biztosítani. Választható teljes képzés (párhuzamos közismereti és zenei képzés), érettségi utáni szakképzés vagy részképzés. A teljes képzésnek és az érettségi utáni szakképzésnek feltétele a magyar nyelv ismerete.


 
KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉS, ÉTKEZÉS


Az iskolának saját kollégiuma nincs, így a kollégiumi elhelyezést mindenkinek egyénileg kell intéznie, melyhez kérésre segítséget nyújtunk.
Az alábbi lehetőséget ajánljuk vidéki tanulóink figyelmébe:
Gulyás Pál Kollégium 4024 Debrecen, Sumen utca 3., Tel: 52/349-492
A diákétkeztetést az iskola épületén kívül, az Újházi Ede utcán lévő, SODEXO Magyarország Kft. ebédlőjében biztosítjuk.

10_eloadas     11_eloadas
12_eloadas     13_tanc

Az iskola honlapja: http://www.kodaly-debr.sulinet.hu/

Széchenyi 2020

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_esza

Kapcsolat

Alföld Szakképző Nonprofit Közhasznú Kft.

4030 Debrecen, Fokos u. 12.
Tel.: (+3652) 437-311 • Fax: (+3652) 436-243
Email: info@alfoldszakkepzo.hu


Alföld Szakképző Nonprofit KK Kft. nagyobb térképen való megjelenítése