01_iskola

 Bocskai István Általános Iskola,

 Gimnázium, Szakközépiskola,

 Szakiskola, Kollégium és

 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

Gimnázium

A gimnázium alapítása óta eltelt több mint 40 évben ezernél több tanuló szerzett érettségi bizonyítványt, ők a lakóhelyükön vagy ahhoz közel szerezték meg mindazokat az ismereteket, amelyek a főiskolán, egyetemen való továbbtanuláshoz, a szakmatanuláshoz voltak szükségesek. Az általános műveltség megalapozása mellett kiemelten kezeljük a hátránykompenzációt, az esélyegyenlőtlenség  csökkentését, egyik fő törekvésünk annak biztosítása, hogy tanulóinknak az életben való helytállásra való felkészülése ne attól függjön, hogy ki milyen gazdasági, szociális körülmények közül érkezik hozzánk.
A 11-12. évfolyamon, fakultációs keretek között belügyi rendészeti ismereteket oktatunk. Az ezt választó tanulók a sikeres érettségi vizsgát követően előnyt élveznek a szakirányú, rendészeti szakközépiskolában vagy rendőrtiszti főiskolán való továbbtanulásban.

10_diakonkormanyzat     13_szalagtuzo     14_szalagtuzo

Szakközépiskola


Szintén a 2009/2010-es tanévtől szakközépiskolai osztályt indítottunk, a választható szakmacsoportok: kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció, egyéb szolgáltatások (előkészítés a rendőri vagy katonai pályára). A rendvédelmi képzés keretein belül önvédelmi ismereteket is oktatunk. Érettségi vizsgát a kötelező tantárgyak mellett belügyi rendészeti ismeretekből vagy katonai alapismeretekből kell tenni. A kereskedelmi szakmacsoport tanulóinak érettségi után kereskedő vagy logisztikai ügyintéző szakmák indítását tervezzük.

02_onvedelemiora     03_tanora


Szakképzés


1997-től dísznövény- és zöldségtermesztő OKJ-s szakmát oktatunk szakiskolai tanulóink számára. Mára rendelkezünk két üvegházzal (egy gyakorló-termelő, illetve egy bemutató üvegház), három fóliasátorral, egy másfél hektáros bemutatókerttel, két traktorral a hozzájuk tartozó gépekkel és eszközökkel. Fő profilunk a dísznövénykertészet, a tanulóink által szaporított és gondozott virágokat értékesítjük, így a szakiskolában megtermelt növények díszítik a település zöldfelületeit.

2007-ben bővítettük a szakiskolai képzési profilt, a mezőgazdaság mellé az informatikát is bevettük, így a szakiskolai osztály fele az informatikai szakmacsoporttal ismerkedik. A 2009/2010-es tanévtől kezdődően a számítógép-szerelő, -karbantartó szakmát tanulják a
szakképzési évfolyamokon.

A mezőgazdaság szakmacsoportot választó tanulók a 2008/2009-es tanévtől új szakmát, a dísznövénykertész szakmát tanulják. A képzés három éves, terveink szerint a 19-20 évesen szakmai vizsgát tett tanulók a dísznövénykertész szakképesítés mellé még a virágkötő  képesítést is megszerezhetik.

1997-ben a Leonardo Program keretében külföldi iskolai kapcsolatra is szert tettünk. Ez jelentős segítség a szakmai fejlődés terén. Szakoktatóink és tanulóink többször jártak szakmai tapasztalatcserén és szakmai gyakorlaton Hollandiában, Németországban, Angliában és
Dániában. A cseregyakorlatok kölcsönösek, ebben az évben szakiskolai tanulóink Németországban, Moersben voltak három hetes szakmai gyakorlaton. A külföldi gyakorlaton a tanulók megismerkednek az ottani korszerű termelési technológiákkal, és egyúttal betekintést nyernek az ország életébe, kultúrájába. Természetesen a gyakorlat a tanulók számára ingyenes, a költségeket a Leonardo Iroda és intézményünk állja. A 2008-ban benyújtott pályázatunk is nyert, így a következő két évben is biztosított szakiskolai tanulóink külföldi gyakorlatoztatása.

04_infoora     05_infoora

06_traktoros     07_uveghaz


Kollégium


1997-ben adták át az iskolával egybeépült új kollégiumot. A kollégium 90 férőhelyes, jól felszerelt, a benne lakó tanulók kényelmes körülmények között kerülnek elhelyezésre. Az a szülő, aki távolabbi településről akarja hozzánk beíratni gyermekét, nyugodt lehet,
nálunk biztonságos és jó körülmények közé kerül. Az iskola a város központjában van, 50 m-es körzeten belül található a könyvtár, művelődési ház, sportcsarnok, posta, élelmiszerbolt, orvosi rendelő, mentőállomás, polgármesteri hivatal. A kollégium és az iskola egy
épületegyüttest alkot, minden egy helyen megtalálható: ebédlő, tornaterem, sportudvar, iskolai könyvtár, számítógépes termek.

08_koli     09_koli

Széchenyi 2020

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_esza

Kapcsolat

Alföld Szakképző Nonprofit Közhasznú Kft.

4030 Debrecen, Fokos u. 12.
Tel.: (+3652) 437-311 • Fax: (+3652) 436-243
Email: info@alfoldszakkepzo.hu


Alföld Szakképző Nonprofit KK Kft. nagyobb térképen való megjelenítése